Na co warto zwrócić uwagę starając się o Warunki Zabudowy.

Michał Kruszyniak Porady Leave a Comment

W wielu miastach i gminach w Polsce władze nie uchwaliły jeszcze miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego, bądź istniejący plan uległ wygaśnięciu. W takich przypadkach, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, inwestor musi wystąpić o warunki zabudowy dla danej działki.
Warto wspomnieć, iż o warunki zabudowy, podobnie jak o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wystąpić każdy, nie tylko właściciel danej działki. W praktyce daje to możliwość potencjalnym inwestorom na sprawdzenie, czy planowana przez nich inwestycja jest możliwa na danej działce przed jej zakupem.

O czym warto pamiętać i na co zwrócić uwagę starając się o warunki zabudowy?

1. Przed złożeniem wniosku wystąp o mapę do celów lokalizacyjnych. Pamiętaj, iż taka mapa musi posiadać kołnierz wielkości trzech szerokości granicy frontowej dookoła całej działki. Mapę taką uzyskujemy w miejskim lub powiatowym ośrodku geodezyjnym. Okres oczekiwania na wykonanie takiej mapy wynosi od 3 do 6 tygodni. Cena mapy to koszt w wysokości 100-200zł.

2. Składając wniosek upewnij się, że masz wszystkie niezbędne załączniki. Gdy po miesiącu sprawa trafi do urzędnika i odnajdzie on braki, spowoduje to przesunięcie sprawy na “spód kupki”, co wydłuży czas wydania decyzji. Dodatkowo spowoduje niepotrzebne wizyty w urzędzie oraz odpisywania na pisma.
Załączniki niezbędne do uzyskania warunków zabudowy:
A. mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:500 lub jeden do 1:1000 uzwględniająca wcześniej wymieniony kołnierz oraz dostęp działki do drogi publicznej – 2 szt.
B. kopia mapy z naniesioną wstępną lokalizacją budynku
C. wypis i wyrys działki, na którą mają być wydane warunki oraz wszystkich działek sąsiednich – nie trzeba tego dołączać w każdym urzędzie, powinno to leżeć w gestii urzędu, ale niektóre z nich wręcz wymuszają to na inwestorze
D. zapewnienia dostawy bądź warunki techniczne przyłączenia (dostępne tylko dla właściciela działki) od gestorów mediów (wody, kanalizacji, prądu, gazu – w zależności od potrzeb planowanej inwestycji oraz od istniejących w drodze publicznej mediów)
E. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty – jeżeli inna osoba ma się kontaktować z urzędem, bądź odbierać decyzje
F. Wyciąg z KRS w przypadku osoby prawnej

3. Składając wniosek musisz wiedzieć wiele rzeczy o planowanej inwestycji, począwszy od jej podstawowych wymiarów, liczby kondygnacji, poprzez zapotrzebowanie na wodę, prąd, gaz oraz wpływ na środowisko. Warto już na tym etapie skonsultować się z architektem, który pomoże w określeniu wszystkich niezbędnych parametrów inwestycji.

4. Dużą pomocą podczas rozpatrywania wniosku będzie koncepcja planowanej inwestycji. Jeżeli nie planujesz budowy domku jednorodzinnego, warto zatrudnić architekta do wykonania takiej koncepcji. Urzędnikowi będzie łatwiej odczytać Twoje intencje oraz zamierzenia co do wyglądu, wielkości oraz programu funkcjonalnego inwestycji. Sprawi ona również, iż będziesz traktowany poważniej, ułatwi Ci dialog z urzędnikiem, zapewni dobry kontakt z dyrektorem lub kierownikiem. Również masz dużą szansę na to, że jeśli koncepcja przypadnie do gustu urzędnikowi, sam wyjdzie z inicjatywą ewentualnej pomocy lub przyśpieszenia załatwienia sprawy. Koncepcja architektoniczna naprawdę się opłaca.

5. Jeżeli nie jesteś pewien, co dokładnie planujesz (dom z piętrem czy bez, z garażem lub bez), jakie są wszystkie parametry lub masz kilka możliwości na zapewnienie mediów, zapisz wszystkie możliwe rozwiązania. Jeżeli warunki zabudowy pozwalają na budowę garażu, to nie znaczy, że on musi być, tylko że może być (od razu pamiętaj, że garaż wbudowany w bryłę budynku i wolnostojący to dwie zupełnie inne rzeczy i warto wpisać obie możliwości). Zmiana nawet drobnego zapisu w warunkach zabudowy na dzień dzisiejszy wiąże się z ponownym wszczęciem postępowania administracyjnego, powiadamianiem wszystkich stron (wszystkich sąsiadów) i uprawomocnianiem, co podczas nieobecności którejś ze stron w miejscu zameldowania, wiąże się z bardzo długim czasem oczekiwania.

Ponieważ proces uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy wydłużył się ostatnio, ze względu na nową interpretację przepisów (polega ona na powiadamianiu wszystkich właścicieli działek sąsiednich o wszczęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, co wiąże się z niemożliwością dotarcia do stron w przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej), warto uzyskać warunki przed sprzedażą, gdyż ważna WZtka podnosi wartość działki. Często potencjalny kupiec chce od razu inwestować i budować, a oczekiwanie na warunki zabudowy mogą go odstraszyć.

Pamiętajmy, że warunki zabudowy są ważne do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie lub do czasu, aż inny inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę na danej działce (czyli nie posiadają określonego terminu ważności).