Co powinien przygotować inwestor dla Architekta?

Michał Kruszyniak Porady Leave a Comment

Często inwestor przychodząc do architekta myśli, że w bardzo krótkim czasie rozpocznie budowę domu. Nic bardziej mylnego, gdyż sam akt notarialny własności działki nie wystarcza, aby rozpocząć prace budowlane na swojej działce.

Aby uniknąć sytuacji rozczarowania związanego z rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami inwestora, a realnym czasem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, postaram się w kilku zdaniach przybliżyć proces przedprojektowy, przygotowawczy, który powinien być podjęty przez inwestora zaraz po zakupie działki. Pamiętajmy, iż w procesie budowy biorą udział 3 strony: inwestor, architekt oraz kierownik budowy (kierownik robót). Każdy z uczestników ma swoje prawa i obowiązki. Oczywiście architekt pomoże w załatwieniu wszystkich niezbędnych warunków i uzgodnień, a nawet uzyska je w imieniu inwestora po otrzymaniu pełnomocnictwa, ale czasami warto samemu podjąć odpowiednie działania.

Przechodząc do sedna tematu, oto lista rzeczy, które inwestor może sam uzyskać:

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, jeżeli taki plan jest uchwalony dla terenu, na którym zakupiliście swoją działkę, lub warunki zabudowy. Informacje, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania, uzyskacie Państwo w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli takiego planu nie ma, to jak najszybciej należy złożyć wniosek o warunki zabudowy, gdyż okres oczekiwania na warunki średnio wynosi ok. 2 miesięcy, a wypis z planu uzyskujemy od ręki.

2. Mapa do celów projektowych, bez której nie możemy przystąpić do prac projektowych. Mapę zamawiamy u geodety. Będziemy ją wykorzystywać nie tylko do projektowania domu, ale również do uzyskania warunków technicznych. Można do warunków technicznych zamówić oczywiście mapę do celów lokalizacyjnych ale czasami czas oczekiwania na taką mapę jest porównywalny do czasu uzyskania mapy do celów projektowych i chyba nie warto jest wydawać dodatkowych pieniędzy. Czas oczekiwania na mapę 3-4 tygodni.

3. Warunki techniczne przyłączy mediów, jakie możemy podłączyć do budynku, czyli prąd, wodę, kanalizację, gaz (zakładając, że wszystkie media znajdują się w ulicy, z którą graniczy Państwa działka). Warunki techniczne uzyskujemy w biurach obsługi gestorów sieci, w miejskich lub gminnych zakładów komunalnych. Niektóre starostwa wymagają promesy o zapewnieniu wywozu śmieci przez firmę obsługującą dany teren. Czas oczekiwania na warunki to 21-30 dni.

4. Wypis z rejestru gruntów, potwierdzający co prawda informacje znajdującą się w akcie, ale wymaganą przy odrolnieniu działki. Wypis uzyskujemy w urzędzie gminy. W przypadku działek zlokalizowanych na terenie miasta, taki wypis nie jest konieczny, gdyż miasta posiadają odpowiednie decyzje odralniające wszystkie tereny w rejonie miasta. Wypis uzyskujemy od ręki.

5. Badania geotechniczne gruntu, które zamawiamy u geologa, są nam niezbędne do określenia rodzajów gruntu znajdujących się na działce. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie zaprojektować poprawne fundamenty oraz przydomową oczyszczalnię ścieków. Badania takie zajmują ok. 2-3 tygodni. Warto skonsultować lokalizację odwiertów z architektem.

Mając tych 5 rzeczy, architekt jest w stanie dokładnie określić, ile potrwa proces projektowy. Warto od razu przystąpić do załatwiania w/w spraw, aby wszystko sprawnie się odbyło.

Oczywiście, jeżeli nie macie Państwo czasu, nasze biuro załatwi te formalności w Państwa imieniu. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.