Projekty lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych

Chcieliśmy przedstawić Państwu ofertę firmy STUDIO SFERA architekci z Łodzi, prowadzoną przez architekta Michała Kruszyniaka, skierowaną do małych i średnich firm oraz osób prywatnych, chcących rozpocząć swoją działaność hadlową bądź usługową.

Jako firma zajmujemy się projektowaniem technologii, wystroju wnętrza lokali zarówno w istniejących budynkach usługowych, mieszkalnych, zabytkowych kamienicach jak i w nowoczesnych centrach handlowych. Dostarczamy Państwu najwyższej jakości usługi w jak najkrótszym czasie. Aby dopasować się w pełni do Państwa potrzeb, przygotowaliśmy kilka wariantów ofert.

Koncepcja podstawowa

Projekt składający się z wizualizacji oraz prostego rzutu lokalu z proponowanym ustawieniem mebli. Pokazujemy widok lokalu od strony wejścia w stronę lady głównej. Do wizualizacji dołączamy rzut lokalu z opisanymi, proponowanymi meblami. Koncepcję wykonujemy po uzgodnieniu podstawowych parametrów lokalu, tak abyśmy mogli trafić w wygląd wymagany przez inwestora oraz aby móc dostosować technologię i umeblowanie do charakteru prowadzonej w nim działalności.
Taka koncepcja podstawowa jest najczęściej niezbędna do podjęcia rozmów z dyrekcją centra handlowego o wynajęciu lokalu, otworzeniu sklepu, bądź wynajęciu powierzchni pod wyspę.
Jeżeli jesteście Państwo właścicielami lokalu, ta opcja naszej oferty będzie idealna do rozmów i wykonania świątecznego stoiska promocyjnego w okresie świątecznym.

Projekt architektoniczny

Projekt składający się z wizualizacji, projektu technologii lokalu oraz projektu budowlanego. Wizualizacje zawierają widok wnętrza lokalu oraz widok witryny z logiem. Projekt technologii zawiera rzut lokalu z zaznaczonymi meblami, urządzeniami gastronomicznymi oraz opis procesów technologicznych zachodzących w lokalu (opis metody działania, procesów przyjmowania towarów, obsługi klientów, obróbki termicznej jedzenia, składowania i przechowywania produktów. Projekt taki jest uzgadniany z rzeczoznawcami bhp i sanepid (w przypadku lokali gastronomicznych). Projekt budowlany zawiera inwentaryzację stanu istniejącego lokalu, projekt wymaganych prac budowlanych, wytyczne dla instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Jeżeli zachodzi potrzeba, projekt jest również uzgadniany z rzeczoznawcą do spraw ppoż.
Projekt taki jest wystarczający dla małych lokali usługowych i gastronomicznych w budynkach usługowych. W centrach handlowych zostanie on potraktowany jako koncepcja projektu i po jej zaakceptowaniu przez centrum, będą Państwo poproszeni o dostarczenie pełnej dokumentacji wykonawczej, stanowiącej kolejny rodzaj oferty

Wielobranżowy projekt wykonawczy

Projekt składający się z wykonawczych projektów architektonicznego, konstrukcyjnego (jeżeli wymagany), instalacji sanitarnych (woda i kanalizacja), instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyczacji, gazu (jeżeli wymagana), instalacji elektrycznej. Wszystkie wymienione projekty są uzgadniane z rzeczoznawcami ds. bhp, sanepid i ppoż. Projekty są wykonane w zakresie odpowiadającym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz posiadają niezbędne detale wykonawcze.
Wszystkie w/w projekty są wystarczające do przeprowadzenia kompleksowego remontu lokalu, mogą być składane w urzędach do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W takiej formie projekty są wymagane do dostarczenia przez inwestora do dyrekcji centr handlowych. W takim przypadku, przez przekazaniem dokumentacji inwestorowi, projekty są uzgadniane z cetrum.

Wszystkie projekty wykonujemy z ogromną dokładności i w jak najkrótszym czasie, przy stałym kontakcie, tak, aby inwestor miał na bierząco wgląd w postęp prac projektowych. Projekty są sporządzene przez architektów i projektantów instalacji posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i aktualne uprawnienia budowlane do samodzielnego projektowania. Projekty przekazujemy w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Na wszystkie projekty lokali dajemy gwarancję, iż zostały wykonane zgodnie z wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa.


Mamy nadzieję, iż nasza oferta zainteresuje Państwa i spełnia Państwa oczekiwania, co przyczyni się do owocnej współpracy.